Browsing loại

Tin tức

Phải làm gì khi gặp sự cố hỏa hoạn? Tại Mỹ các học sinh tiểu học được giáo dục, người dân Việt Nam…

Gặp hỏa hoạn và cơ thể đã bị bắt lửa thì chúng ta nên xử lý tính huống đó như thế nào, đây không phải là điểu ai cũng biết. Hầu hết mọi người trong cơn hoảng loạn đã thực hiện sai cách và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi cơ thể bị cháy,…